Avocații au acces la cartea funciară

AVOCAȚII AU ACCES LA CARTEA FUNCIARĂ!

La data de 8 noiembrie a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 264/2021 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, care prevede cu titlu de noutate că și avocații au acces la datele administrate de Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în funcție de disponibilitatea acestora în format electronic.

Apreciem ca oportună și binevenită această modificare, până acum avocații fiind excluși de la accesarea acestor date, spre deosebire de alte categorii de profesioniști ai dreptului (i.e. notari publici).

Ca avocați, suntem ținuți în exercitarea profesiei de zi cu zi să ne folosim de și să indicăm date exacte, din categoria celor administrate de ANCPI.

Accesul facil la aceste date este benefică în primul rând pentru Client, care nu mai este nevoit să se deplaseze personal la sediile ANCPI, și poate apela la serviciile unui avocat în vederea obținerii acestor date de extrem interes.