Skip to content

BOT, VÎLCEANU, IERAN & RUS

Este larg recunoscută în planul serviciilor avocaţiale din România şi, în special, din Oradea, dar a reprezentat şi reprezintă cu succes entităţi din Uniunea Europeană şi nu numai, bucurându-se de aprecierea a numeroși clienţi din Ungaria, Germania, UK, Italia, Cehia, Polonia, Canada şi Statele Unite ale Americii.

Firma a fost înfiinţată în anul 2005, moment când domnului avocat Ovidiu Bot, membru al Baroului Bihor din anul 1981, având o înaltă calificare şi o vastă experienţă în litigii, drept civil, administrativ fiscal şi comercial, i s-a alăturat domnul avocat Dan Cristian Vîlceanu, membru al Baroului Bihor din anul 2005, acesta fiind specializat mai ales în chestiunile de drept societar, drept fiscal şi insolvenţă.

În 2010, Firma s-a dezvoltat prin cooptarea unui nou membru, domnul avocat Dragoş Ieran, membru al Baroului Bihor din anul 2003, lărgindu-se astfel considerabil aria de practică, în special în ceea ce priveşte dreptul penal, dreptul civil, dreptul executării silite si al clauzelor abuzive.

Încă de atunci, Firma a devenit un jucător important pe piaţa de profil din Oradea, dobândind un portofoliu solid de proiecte și de clienți notabili din toate domeniile de business.

În anul 2017, echipei i s-a alăturat un nou membru, domnul avocat Horaţiu Adrian Rus, membru al Baroului Bucureşti din anul 2014 și practician în insolvență din anul 2020, specializat în drept contractual, insolvență, protecția datelor, drept imobiliar şi al construcţiilor, care anterior a lucrat în cadrul unei firme de avocatură de prestigiu din Bucureşti.

Firma este aşadar structurată ca o echipă de lucru cu orientare spre arii specifice de practică, compusă din avocaţi experimentaţi ce se implică în scopul furnizării asistenţei juridice necesare care implică aspecte complexe şi cu multiple faţete, sub coordonarea d-lui avocat Ovidiu Bot, responsabil de supravegherea de ansamblu a lucrărilor avocațiale.

De-a lungul anilor, Firma a reprezentat clienţi naţionali şi internaţionali în toate tipurile de probleme juridice şi a câştigat astfel o reputaţie neştirbită prin specializare, eficienţă şi etică profesională, dobândind cunoștințe aplicate şi profunde ale cadrului legal relevant și ale aspectelor practice ce acoperă toate ariile de interes ale oricărei investiţii sau investitor.

Echipa Noastră

Ultimele Articole

Recenzii de la Clienţi